Байгууллагын борлуулалтын сайтанд тавтай морилно уу!

Утас: (+976) 7610-7777

Үйлчилгээний нөхцөл

1. ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

 • "Цахиур Төмөр Агар "ХХК-ийн албан ёсны вэб сайт бөгөөд энэхүү үйлчилгээний нөхцөл  нь уг вэб сайтаар үйлчлүүлэх, бараа бүтээгдэхүүн худалдан авахтай холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.
 • Хэрэглэгч худалдан авалт хийх, вэб сайтаар үйлчлүүлэхээсээ өмнө үйлчилгээний нөхцөлтэй сайтар танилцаж хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсны үндсэн дээр онлайн худалдан авалт хэрэгжинэ.
 • Э​нэхүү үйлчилгээний нөх​цлийн хэрэгжилтэд "Цахиур Төмөр Агар "ХХК болон хэрэглэгч хамтран хяналт тавина.

2. ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 • Бараа бүтээгдэхүүн, байгууллагын лого, нэр, худалдааны тэмдэгтүүд нь "Цахиур Төмөр Агар" ХХК-ийн өмч бөгөөд энэхүү вэб сайтын лого, нэр бусад загварыг хуулах, олшруулах, дуурайх, өөр бусад ямар ч зүйлд ашиглахыг хориглоно. 
 • Барааны мэдээлэл, үнийн өөрчлөлт, хямдрал урамшууллын үнэн зөвийг компани бүрэн хариуцна.
 • Захиалагч нь вэб сайтын талаар санал гомдол, шинэ санал, шүүмж зэргийг вэбийн журмын дагуу илэрхийлэх, илгээх эрхтэй. 

3. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БҮРТГЭЛ

 • Сайтаар үйлчлүүлэхдээ хэрэглэгч бүртгүүлсэн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах, худалдан авалт хийхийг хүссэн ямар ч хэрэглэгч вэб бүртгэлд өөрийн имэйл хаяг, утасны дугаар болон бусад шаардлагатай мэдээллийг заасан хүснэгтэд үнэн зөв бөглөнө.
 • Захиалагчийн мэдээллийн бүрэн бүтэн болон үнэн зөв байдлыг "Цахиур Төмөр Агар" ХХК нь цаг тухай бүрт шалгаж байх ба хэрэглэгчийн мэдээллийн нууцлалыг байгууллага бүрэн хамгаална.
 • Захиалагчийн мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдалд захиалагч бүрэн хариуцлага хүлээнэ.
 • Нэг хэрэглэгч нэг л имэйл хаягаар бүртгүүлэх эрхтэй. Ашиглагдсан имэйл хаяг дахин өөр бүртгэлд ашиглах боломжгүй байна. 

4. ТӨЛБӨР ТООЦОО

 • Сайтад байршуулсан онлайн үнэ нь НӨАТ шингээсэн жижиглэнгийн үнэ байна.
 • Бараа бүтээгдэхүүн худалдан авахдаа заагдсан төлбөрийг 100 % төлсний дараа захиалга баталгаажиж хүргэлт хийгдэнэ. 
 • Төлбөр дутуу төлөгдсөн тохиолдолд хүргэлт хийгдэх боломжгүй.
 • Төлбөр нь илүү төлөгдсөн бол "Цахиур Төмөр Агар" ХХК нь ажлын 3 өдөрт багтаан хэрэглэгчийн дансанд буцаан шилжүүлнэ.
 • Төлбөрийг дансаар, банк хоорондын шилжүүлэг болон дараах онлайн төлбөр тооцооны систем ашиглан хийж болно.  
 • Social Pay
 • Qpay
 • PassPay
 • Интернет доголдол, банкны үйл ажиллагаа, цахилгааны саатал, хэрэглэгчийн буруутай, алдаатай үйл ажиллагаанаас төлбөрийн асуудал гарсан тохиолдолд "Цахиур Төмөр Агар" ХХК хариуцах боломжгүй.

5. ХҮРГЭЛТ

 • Хэрэглэгчийн захиалгын бараа баталгаажсаны дараа хүргэлтийг 24-48 цагийн дотор гүйцэтгэнэ. /Улаанбаатар хот дотор/
 • Захиалагч бараагаа хүлээн авахаар бүртгүүлсэн хаяган дээр байгаагүйгээс үүдсэн давтан хүргэлтийг нэг удаа дахин хийх бөгөөд хүргэлтийн төлбөрийг захиалагч төлнө. Нэг удаагийн хүргэлтийн үнэ байршилаас хамааран 3’000₮ - 5’000₮ байна.
 • Хүргэлт нь өдөр бүр хийгдэх ба МУ-ын хуулиар бүх нийтийн амралт гэж заасан өдрүүдэд хийгдэхгүй. 
 • Хүргэлтээр захиалсан бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчийн заасан хаягт хүргэж үйлчилнэ. 

6. БАРИМТЖУУЛАЛТ

 • Бүх гүйлгээ, шилжүүлэг, захиалга, ибаримт зэргийг хэрэглэгчийн бүртгүүлсэн имэйл хаягт илгээн баримтжуулна.
 • Барааг хүргэж хэрэглэгчид гардуулахдаа цаасан баримт үйлдэнэ.

8. БУСАД ЗААЛТ

 • Худалдан авагчийн мэдээлэл болон төлбөрийн талаар ямар нэг асуудал эсвэл тодруулах зүйл гарвал вэб сайтын хэрэглэгчийн утас болох 11-312533, 8890-2623 эсвэл имэйл /[email protected]/-рүү холбогдож лавлагаа авч болно.
 • Хэрэглэгчээс гарсан гомдол, маргаантай асуудлыг үйлчилгээний нөхцөл, нууцлалын баталгаа болон Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу шийдвэрлэнэ.